Про Пустоварівський бюджет на 2017 рік

Пустоварівська сільська рада

12  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                                                                              № 02-12-07      

 

 

Про Пустоварівський бюджет

на 2017 рік

Пустоварівська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи  Пустоварівського сільського бюджету у сумі 1803,7 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Пустоварівського сільського бюджету               1791,8 тис. грн., доходи спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету 11,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Пустоварівського сільського бюджету у сумі 1803,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Пустоварівського сільського бюджету       1791,8 тис. грн., видатки спеціального фонду  Пустоварівського сільського        бюджету 11,9 тис. гривень;

- повернення кредитів до  Пустоварівського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Пустоварівського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Пустоварівського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Пустоварівського сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Пустоварівського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду Пустоварівського сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету 0,00тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Пустоварівського сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1791,8 тис. грн. та спеціальному фонду11,9 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Пустоварівського сільського бюджету  у сумі  18,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Пустоварівського сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Пустоварівського сільського бюджету на 2017рік за їх економічною  структурою:

  -       оплата праці працівників бюджетних установ (2110)

          -        нарахування  на заробітну  плату (2120 );

-      оплата  комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

 

8. Затвердити в складі видатків Пустоварівського сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 73,7 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Пустоварівського сільського бюджету станом на «___»__________20__року у сумі 0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Пустоварівського сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Пустоварівського сільському голові  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Пустоварівського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді Пустоварівського сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

        - податок на нерухоме майно –  623,7 тис.грн.

         -  єдиний  податок   - 1133,2  тис.грн.

        -  адміністративні штрафи  - 1,8  тис.грн.

        -  державне мито - 0,1  тис.грн.

         - акцизний податок  - 33,0  тис.грн.

        - рентна плата –11,3  тис.грн.

-еологічний податок-0,6 тис. грн.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.67 Бюджетного кодексу України щодо Пустоварівського сільського бюджету;

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- власні надходження бюджетних установ – 11,9 тис. грн.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.13 п.1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Пустоварівського сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетного кодексу України.

 

 17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2017 року.

 19. Контроль  за виконанням  рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                 М.О.Скочинський

 

Пояснююча записка див.файл